За БОБАЛ- Бояджиев

Фирмен профил

Фирма БОБАЛ–Бояджиев e търговско–инженерингова фирма, предлагаща на българския пазар продукти и технологични решения в сферата на хранително-вкусовата индустрия, животновъдството и фармацията, както и продукти с технически приложения.

Богатото протфолио от продукти и партньорските взаимоотношения с водещи международни компании гарантират конкуретноспособността и развитието на нашите клиенти.

БОБАЛ има дистрибуторски центрове и складове в главните градове в България, осигуряващи покритие и достъп до всяка точка в страната. Нашият екип от технолози е със солидна репутация в секторите, които обслужваме – месна индустрия, хляб и сладкарство, млекопреработка, кетъринг и ресторантьорство, животновъдство, фармация.

Чрез коректно и компетентно отношение на своите специалисти, и в съответствие с българското и европейското законодателство и моралните норми на обществото, БОБАЛ се стреми да предложи на партньорите си повече възможности за развитие и сигурност в крайните резултати.

Технолозите на фирмата имат богат опит в разработването на цялостни технологични решения спрямо клиентски изисквания и предпочитания и са в състояние да предоставят полезна информация за новостите и тенденциите във всеки един бранш.

Мисия


Нашата мисия е да обезпечаваме производители и стопани с професионални технологични решения и ноу-хау, както и с нужните адитиви и добавки за усъвършенстване на качеството на предлаганата от тях крайна продукция с цел постигането на един по-здравословен и по-добър начин на живот.


Визия

Нашата визия е да бъдем надежден и иновативен партньор на производителите в дългосрочен план.