ЕМУЛГАТОРИ И СТАБИЛИЗАТОРИ

  • ЕМУЛГАТОРИ
  • СТАБИЛИЗАТОРИ
  • ЕМУЛГИРАЩИ СОЛИ
  • ЛЕЦИТИНИ

ПРЕДИМСТВА:

  • Свързват здраво  равни  части  вода  и  мазнина  в  стабилна  на  пастьоризация и стерилизация емулсия
  • Емулсията е  устойчива  на  размразяване  и  замразяване
  • Възможно е  влагане  директно  в  кутера,  на  сухо
  • Студена  и  гореща  технология
  • Подсигуряват рискови рецепти с променливо ниво на мазнини в месото
  • КОНСЕРВНА ИНДУСТРИЯ: способност за формиране на стабилна емулсия с 10 до 80 % масленост

ИНДУСТРИИ: