КОНСЕРВАНТИ И АНТИОКСИДАНТИ

  • КОНСЕРВАНТИ
  • АНТИОКСИДАНТИ

ИНДУСТРИИ:

ПРЕДИМСТВА:

  • Удължаване срока на годност
  • Гарантиране на постоянно качество и добър търговски вид на продукта
  • Възможност на избор на продукт без Е-номера