СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

  • Еластични мрежи
  • Еластични качки (примки)
  • Конци за връзване
  • Форми за печене

ИНДУСТРИИ: