СТАРТЕРНИ КУЛТУРИ

  • ФЕРМЕНТАЦИОННИ СТАРТЕРНИ КУЛТУРИ

Стартерни култури за бърза ферментация
Стартерни култури за традиционна ферментация
Стартерни култури за цели меса

  • ПРЕДПАЗНИ СТАРТЕРНИ КУЛТУРИ

Стартерни култури за млени меса
Стартерни култури за варено-пушени колбаси
Стартерни култури за сурово-сушени колбаси

  • ПЛЕСЕНООБРАЗУВАЩИ СТАРТЕРНИ КУЛТУРИ
  • ЦВЕТО И АРОМАТО-ОБРАЗУВАЩИ СТАРТЕРНИ КУЛТУРИ

ИНДУСТРИИ:

ПРЕДИМСТВА:

  • Контролират процеса на ферментация
  • Подтискат развитието на вредни микроорганизми
  • Участват в естествени процеси за формиране на цвят, вкус и мирис на сурово-сушените колбаси