БАЗИ ЗА СУРОВО-СУШЕНИ КОЛБАСИ

  • ОВКУСЕНИ БАЗИ
  • НАТУРАЛНИ БАЗИ

ПРЕДИМСТВА:

  • Гарантират свеж цвят
  • Понижават тегловните загуби
  • Регулират ферментацията и сушенето на колбасите
  • Гарантират постоянно качество, рандеман и рН на сурово-сушените колбаси

ИНДУСТРИИ: