ДЕКСТРИНИ

  • ДЕКСТРИНИ ЗА ХАРТИЕНАТА И КАРТОНЕНАТА ИНДУСТРИЯ
  • ДЕКСТРИНИ ЗА ЛЕПИЛНАТА ИНДУСТРИЯ
  • ДЕКСТРИНИ ЗА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ
  • ДЕКСТРИНИ ЗА МИННАТА ИНДУСТРИЯ
  • ДЕКСТРИНИ ЗА ЛЕЯРНАТА ИНДУСТРИЯ
  • ДРУГИ

 ИНДУСТРИИ:

ПРЕДИМСТВА:

  • Идеални слепващи и споителни свойства и функции