ФИБРИ

 • БАМБУКОВИ ФИБРИ
 • ПШЕНИЧНИ ФИБРИ
 • СОЕВИ ФИБРИ
 • КАРТОФЕНИ ФИБРИ
 • ЦЕЛУЛОЗНИ ФИБРИ
 • ДРУГИ

ПРЕДИМСТВА:

 • Неутрален вкус  –  не  придават  привкус  на  готовия  продукт
 • По-висок рандеман,  дължащ  се  на  здраво  свързаната  вода
 • Подобряване на консистенцията
 • Стабилизатор  на  емулсиите
 • Устойчивост  на  замразяване  и  размразяване
 • Устойчивост  на  висока  температура
 • рН  –  стабилност
 • Здравословен ефект (стимулират обмяната на веществата)

ИНДУСТРИИ: