ПРОДУКТИ ЗА ДЕЗИНФЕНЦИЯ

  • CHLORAMIN T/ ХЛОРАМИН Т – универсален широкоспектърен прахообразен дезинфектант. Подходящ за дезинфекция на повърхности и предмети в здравеопазването, комуналната хигиена, ветеринарната практика, животновъдството, хранително-вкусовата промишленост, както и за дезинфекция на питейна вода.  ХЛОРАМИН Т е с декларация от производителя SCHULKE CZ, че при концентрация от 2 % и време на въздействие 30 минути е НАПЪЛНО ефективен за елиминирането на КОРОНАВИРУС. Активно вещество:Натриев тозилохлорамид 81% (EINECS 204-854-7).

Може да се използва за профилактика и дезинфекция на в рибни стопанства, в присъствие на рибата. Не е необходимо да изпразвате рибните басейни.

  • HUVESEPT/ ХЮВЕСЕПТ – дезинфектант с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие, включително и срещу вируса, причиняващ COVID-19. Области на приложение: хигиенна дезинфекция на ръце, дезинфекция на малки по площ повърхности и предмети, устойчиви на алкохол, вкючително такива, които влизат в контакт с храни за хора и животни. Активно вещество: Етанол мин. 70 гр. на 100 гр. продукт.

ИНДУСТРИИ: