ВМП ПРОДУКТИ

  • FLUMEKVIN 10 % (flumequine 100 mg/gr) – прах за перорално приложение със следните терапевтични показания: метафилаксия и лечение на бактериални инфекции на гастроинтестиналния, респираторния и урогениталния тракт. Подходящ за лечение на чифтокопитни, птици, зайци, риби.
  • LABIPROFEN (Ketoprofen 150 mg/ml) – инжекционен разтвор от групата на нестероидните противовъзпалителни и антиревматични средства. Има бърз и мощен противовъзпалителен, аналгетичен и антипертичен ефект. Подходящ за лечение на говеда, прасета, коне.

ИНДУСТРИИ: