НИШЕСТЕТА

  • КАРТОФЕНИ НИШЕСТЕТА

Нативно картофено нишесте
Модифицирани картофени нишестета

  • ПШЕНИЧНИ НИШЕСТЕТА

Нативно пшенично нишесте

  • ЦАРЕВИЧНИ НИШЕСТЕТА

Нативно царевично нишесте

ИНДУСТРИИ:

ПРЕДИМСТВА:

  • Постигане на по-висок  рандеман,  ограничен  синерезис  във  вакуум  опаковките  и  по-ниски  термични  загуби
  • Подобряване на консистенцията на крайния продукт
  • Неутрален вкус
  • Добра водозадържаща способност
  • МОДИФИЦИРАНИ НИШЕСТЕТА: издръжливост на замразяване/размразяване, на висока температура, на ниско Рн.