САЛАМУРИ

  • Саламури за производство  на  млени  шунки  с  различно  ниво  на  добавяне
  • Саламури за  варено-пушени  деликатеси  от  фасонирано  месо  с  различно  ниво  на  инжектиране
  • Саламури за окрехкотяване и обработка на месни разфасовки

ПРЕДИМСТВА:

  • Отлична разрезна повърхност и възможност за слайсиране
  • Нисък синерезис във вакуум опаковките
  • Адаптиран вкус на шунка
  • Стегната/плътна консистенция
  • Стабилен цвят

ИНДУСТРИИ: